DIENSTMEDEDELING: OR vergadering juni

Omwille van logistieke redenen verplaatsen we de laatste OR vergadering van dit schooljaar van maandag 17 naar maandag 24 juni.

Zoals altijd starten we om 20u30 in de koffieklas van de school. 

De agenda ziet er als volgt uit: 

  • we overlopen de laatste punten
  • bekijken de jaarplanning voor volgend schooljaar
  • benoemen het nieuwe bestuur

En nadien sluiten we het schooljaar af met een drankje, hopelijk is het weer ons goed gezind!

Geef een reactie


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.