Ouderraad

Onze werking

Bestuur

 • Voorzitter: Geert De Volder
 • Ondervoorzitter: Toon Reynders 
 • Secretaris: Marlène Loomis
 • Penningmeester: Floris Hombroux

Werkgroepen rond thema’s & activiteiten

 • Ouderparticipatie
 • Verkeersveiligheid
 • Communicatie
 • Creatieve werkgroep
  (bijvoorbeeld jaarboek 6e leerjaar)

Vrije medewerkers

 • Ondersteunen op (grotere) activiteiten zoals bijvoorbeeld het schoolfeest of de IMMAC Run

Onze visie

Als ouderraad hebben wij een duidelijke visie bepaald:

 • Informeren – om de betrokkenheid de ouders te vergroten
 • Communiceren – wij willen een stem geven aan alle ouders in het schoolgebeuren
 • Organiseren van activiteiten – waar ouders elkaar en het schoolteam kunnen ontmoeten in een ontspannen sfeer
 • Ondersteunen – van het schoolgebeuren, zowel praktisch als financieel
 • Meedenken – ouders een platform bieden om ideeën aan te brengen en deze uit te werken met blijvend respect voor de bestaande schoolstructuur”

 

Ook meewerken?

Wil je graag mee zorgen voor een aangename, veilige,… leeromgeving van onze kinderen, kom gerust eens langs op 1 van onze maandelijkse vergaderingen.

Lukt het niet om je te engageren maar je wil graag jouw steentje bijdragen wanneer het je past en het nodig is, laat dan zeker jouw gegevens achter in op het contactformulier