Onze visie

Als ouderraad hebben wij een duidelijke visie bepaald, namelijk:

  • Informeren==> om de betrokkenheid de ouders te vergroten
  • Communiceren==> wij willen een stem geven aan alle ouders in het schoolgebeuren
  • Organiseren van activiteiten waar ouders elkaar en het schoolteam kunnen ontmoeten in een ontspannen sfeer
  • Ondersteunen van het schoolgebeuren, zowel praktisch als financieel
  • Meedenken==> ouders een platform bieden om ideeën aan te brengen en deze uit te werken met blijvend respect voor de bestaande schoolstructuur”